Bio Planet S.A.

Wilkowa Wieś 7,
05-084 Leszno (woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni)

Adres korespondencyjny:
Fabryczna 9B,
05-084 Leszno (woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni)

NIP: PL 586-216-07-38
REGON: 220148650
KRS: 0000513365
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy (opłacony): 2.800.000 zł

nr konta bankowego:
Deutsche Bank Polska S.A. 74 1910 1048 2787 1106 6990 0001

Sekretariat:
tel. (+48) 227-257-694
tel. (+48) 227-258-621
tel. (+48) 227-256-805
fax (+48) 227-256-806

mail: info@bioplanet.pl